عضویت شرکت پلیمر آرنگ پارس در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شرکت پلیمر آرنگ پارس وارد کننده مواد اولیه شیمیایی و‌پلیمری در سال 1373 به عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درآمد.

طراحی سایت توسط فراکارانت